Анатолій Білоус

БІЛОУС
Анатолій Григорович

українська версія
русская версия

1951 року народження, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділом хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, автор 289 наукових публікацій, серед яких 53 винаходи; підготував 6 кандидатів наук. Телефон/факс: +380 44 4242211. E-mail: belous@ionc.kar.net.

Спеціаліст у галузі неорганічної хімії, наукові дослідження якого направлені на синтез, вивчення умов утворення, структури, властивостей складних оксидних систем.

Отримані Анатолієм Григоровичем Білоусом результати заклали наукові основи синтезу гетереозаміщених оксидів 3-5 груп. Показано, що використовуючи гетереовалентне заміщення при синтезі, можна:

Грунтуючись на отриманих наукових результатах, синтезовано більше 160 нових сполук і матеріалів із структурами типу перовскиту, тетрагональної калієво-вольфрамової бронзи, шаровою перовскитоподібною структурою, шпінелеподібною структурою. З використанням при синтезі гетеровалентного заміщення розроблено методи керування властивостями оксидних систем подібних за хімічним складом - від діелектриків до катіонних провідників і напівпровідників. Встановлено закономірності формування макрочасток оксидних систем (ферити, алюмінати, титанати, цирконати) з заданою формою часток.

Вивчені умови утворення напівпровідникових фаз в сегнетоелектричному титанаті барію при гетеровалентному заміщенні титану елементами V, VI груп і барію рідкісноземельними елементами. Показані шляхи управління розмірами зерен сегнетоелектричної-напівпровідникової кераміки, що дозволяє впливати на величину варисторного ефекту. Одержані результати дозволяють створювати термостабілізовані керамічні нагрівні елементи різноманітного призначення.

На основі вивчення процесів осадження, фаз утворення і кристалізації гідроксидів і оксидів складних оксидних систем (ферити, алюмінати, цирконати, титанати) встановлені закономірності формування мікрочасток з заданою формою (включаючи анізотропію форми). Розроблений метод синтезу дрібнодисперсних часток оксидних систем дозволяє більше ніж на порядок збільшити швидкість фільтрації і промивки, виключити операцію механічного розмелу.

На основі синтезованих оксидних систем розроблені керамічні матеріали і елементи різноманітного функціонального призначення, надвисокочастотні керамічні резонатори і діелектричні підкладки для гібридних інтегральних схем, які використовуються в апаратурі систем зв’язку, низьковольтні термостабілізовані керамічні нагрівні елементи для двигунів внутрішнього згорання та дизельних двигунів, висококоерцетивні дрібнодисперсні порошки з заданою формою часток для систем магнітного запису.

Білоус Анатолій Григорович є членом Вченої ради Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України, членом спеціалізованої ради Д 26.218.01 по захисту докторських дисертацій по хімічних науках при Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України, членом спеціалізованої ради Д 26.002.08 по захисту докторських дисертацій по технічних науках при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, читає курси лекцій “Хімія матеріалів” та “Фізична хімія поверхні напівпровідників” (Національний технічний університет України, КПІ).

Extra Web Top

Created 13 Jun 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Каталог Юрия Павленко